reference
servis
Briketovací lisy

Úvod >> Produkty >> Dřevoobráběcí stroje >> Briketovací lisy >> BRIKLIS BRIKSTAR CSD4

BRIKLIS BRIKSTAR CSD4

Briketovací lisy BRIKLIS BRIKSTAR CSD4

Briketovací lis BrikStar CSD50

Lisy BrikStar CSD s unikátní obdélníkovou násypkou se dvěma frézami byly vyvinuty pro instalaci pod kompaktní odsávací zařízení Vacumobil pro velmi lehký, hrubý nebo prašný materiál.

Hlavní výhody využití briketovacích lisů CSD

 • Přímé napojení k centrálnímu odsávání, odprášení dílny
 • Displej pro snadné nastavení parametrů a lepší komunikaci
 • Snadná obsluha, jednoduchá montáž, rychlý servis
 • Automatická regulace délky a kvality briket
 • Nízké náklady na montáž, údržbu a spotřebu elektrické energie
 • Komplexní dodávka, individuální přístup, kvalitní zpracování
 • Rozměry lisu - šířka vždy 1200 mm, délka cca 2310 mm

Obdélníková násypka s dvoušnekovým podavačem

Robustní dvoušnekový podavač v prostorném podávacím žlabu dávkuje materiál do lisovací komory a umožňuje optimální vyprazdňování a vysokou průchodnost i tehdy, kdy je lisován velmi lehký materiál. Nové obdélníkové provedení násypky briketovacího lisu může být řešením pro instalaci ve stísněných prostorách nebo může pomoci při odprášení velmi prašného provozu.

Variabilní provedení, bezpečný provoz

BrikStar CSD lze vyrobit v pravém i levém provedení s dalšími možnými podtypy. Násypka lisu je vybavená kontrolním průzorem v demontovatelné čelní stěně.

Kompaktní zařízení – lis s odsáváním

Lis je dodáván na jednom podstavci s minimálními náklady na montáž. Spojení briketovacího lisu a odsávání Vacumobil firmy HÖCKER POLYTECHNIK splňuje nejpřísnější bezpečnostní a hygienické normy EU. Z důvodu konstrukční výšky tento briketovací stroj nesmí být provozován nahoře otevřenou násypkou v souladu s normou DIN EN ISO 13857 (není dovoleno ruční plnění). Je vhodný pouze pro spojení se zařízením HÖCKER POLYTECHNIK Vacumobil nebo podobným zařízením.

CSD – kompaktní, chytrý a dvojitý

Lisy se vyznačují kompaktním provedením, moderním řízením, spolehlivým hydraulickým lisovacím zařízením, které umožní maximální zhutnění materiálu. Pro nepřetržitý provoz mohou být doplněny chladičem oleje. Automatická regulace kvality briket a dávkovací šnek minimalizuje kolísání výkonu pro lisování materiálů od velmi jemných až po hrubé materiály. Násypku je možné osadit čidlem minimální hladiny, které po zastavení lisu při vybrání materiálu zajistí opětovné spuštění lisu po zakrytí čidla novým materiálem.

Materiály pro lisování bez použití pojiv

Materiál pro lisování by měl splňovat podmínky: vlhkost 8 až 15 %, rozměry menší než 15 mm a sypná hmotnost větší než 70 kg/m3

 • piliny
 • hobliny a prach z většiny druhů dřeva i některých tropických dřevin
 • drcený papír
 • papírový prach

Jiné materiály je možné bezplatně ověřit výkonovou zkouškou, kterou pracovníci BRIKLIS provádí ve své zkušebně na vlastní náklady.

Vlastnosti briket

Brikety mají tvar válce o průměru 65 mm, délku 30 až 50 mm, výhřevnost 15 - 18 MJ/kg. Mohou být spalovány ve všech typech kamen, kotlů a spalovnách pro spalování tuhých paliv. Ve zplynovacích kotlích se lépe využije jejich velká výhřevnost.

Zbriketováním odpadu se jeho objem sníží až 8x, odpad se levněji dopravuje a skladuje. Velkým přínosem briketovacích zařízení je zhodnocení odpadu a snížení prašnosti v provozovně.

Standardní vybavení

 • textový display, který umožňuje snadné individuální nastavení lisu
 • vedení briket - 2 kusy plastových kolen
 • kruhový průzor, demontovatelná čelní stěna násypky

Tichý chod lisů

V dnešní době je pro některé zákazníky důležité příjemné hygienicky nezávadné pracovní prostředí. Je dobře známo, že dlouhodobá expozice nadměrnému hluku zvyšuje únavu zaměstnanců a tak může být i nepřímou příčinou nekvalitní výroby i pracovních úrazů.

V dílnách, které mají více dřevoobráběcích strojů, bývají přípustné limity hluku 85 dB překročeny. Proto nyní jako nové volitelné příslušenství nabízíme lisy s tichým chodem. Rozdíl v hlučnosti lisu je výrazný. U typu BrikStar se hlučnost pohybuje okolo 80 dB. Lis s tichým chodem má hlučnost pouze 72 dB.

Vedení briket pro BrikStar - standard

Pro dopravu briket z lisu BrikStar k místu balení jsou standardně dodávány dva oblouky ze silnostěnné plastové trubky. V případě potřeby je možné toto potrubí prodloužit. Doporučujeme prodloužení realizovat pouze rovným potrubím bez ostrých oblouků. Převýšení se dosahuje prověšením plastového potrubí. Takto jsme realizovali prodloužení až do délky 15 m.

Čidlo minimální hladiny materiálu v násypce pro BrikStarEk, BrikStar CS

Čidlem minimální hladiny je standardně vybavena násypka lisů BrikStar. a BrikStar MAGNUM. U lisů BrikStarEk, BrikStar CS se může zakoupit dodatečně.

Při vyprázdnění materiálu z násypky zabezpečuje odstavení lisu z provozu a jeho další spuštění při následném plnění násypky po naplnění násypky materiálem. Čidlo minimální hladiny se nejvíce využívá v případech, kdy je lis napojen na systém centrálního odsávání.

Čidlo maximální hladiny materiálu

Čidlo maximální hladiny má význam pro odstavení přívodu materiálu od násypky lisu, aby nedošlo k jejímu přeplnění nebo pro signalizaci tohoto stavu. Čidlo maximální hladiny není nijak spojeno s funkcí briketovacího lisu a nemá pro něj žádný význam.

Hydraulický olej do teplot nižších než +5°C

Viskozita běžného hydraulického oleje umožňuje bezpečný provoz hydraulických strojů od +5°C výše. Při nižší teplotě olej natolik zhoustne, že může dojít k poškození čerpadla nebo hydraulických těsnění na pístech hydraulických válců. V případě, že je požadováno umístění v prostorách s nižší teplotou, doporučujeme vybavit lis speciálním olejem s viskozitou nezávislou na teplotě. Tento olej pak umožní bezpečný provoz v nižších teplotách od +5°C do -20°C.

Kryty pro venkovní instalaci

Pokud je nutné umístit lis mimo provozovnu pod venkovní filtr centrálního odsávání je nezbytné lis chránit proti vlivu venkovního prostředí zejména vlhkosti. Pokud se dostane voda do některých míst briketovacího lisu, může je významně poškodit – roztrhnout raznici. Zatékání vody zabrání venkovní kryty, které zakrývají lisovací rám včetně elektrického rozvaděče. Nezbytným doplňkem venkovních krytů je vybavení lisu i olejem do nižších teplot.

Tlumič vibrací pro lisování obtížně lisovatelných materiálů

Brikety z některých materiálů s velmi nízkým obsahem pryskyřic při protlačování raznicí jsou poškozeny vibracemi a prudkým uvolněním tlaku po vysunutí brikety z raznice.

Tlumič vibrací je přídavné zařízení, které udrží briketu delší dobu pod tlakem, vibrace briketu nepoškodí a její kvalita je vyšší. Toto vybavení je doporučené pro lisování briket ze slámy na typech BrikStar a BrikStar MAGNUM. Každý typ má odlišný tlumič vibrací.

Dlouhé brikety

Dlouhé krbové brikety o délce 20 až 40 cm  bez vnitřního otvoru umožňují efektivnější balení a prodej maloodběratelům. Takto dlouhé brikety je na hydraulickém briketovacím lisu možné vyrábět z některých materiálů pomocí kolíkování profilovaným razníkem. Pro odebírání dlouhých briket a následné balení je nutná ruční obsluha. Kolíčkované brikety z hydraulických lisů jsou křehké, při pádu se rychleji rozpadají než brikety z mechanických lisů.

Sklopná ramena u násypek s objemem 3 m3

Násypky s objemem 3 m3 jsou standardně vybaveny rotorem se sklopnými rameny. Tato ramena se mohou při velkém odporu materiálu sklopit a schovat pod centrální kužel rotoru. Tím se zkrátí rameno páky a zabrání se přetížení pohonu rotoru. Po odlehčení, když se vyhrne materiál z bezprostřední blízkosti ramen, napnou pružiny ramena opět do původní polohy.

Chlazení raznice

Při posunování stlačených briket je raznice ohřívána třením. Některé materiály ze zvyšující teplotou raznice snižují třecí odpor a lisovací síla tímto klesá. Chlazením raznice vodou v uzavřeném chladicím okruhu se udržuje teplota raznice na stejné teplotě a tím se zajišťují optimální podmínky pro lisování. Toto zařízení se nabízí například pro lisy na lisování obilných plev.Běžná cena

Cena na dotaz | Poptat
Porování s produktem

Technické parametry

Parametry BRIKLIS BRIKSTAR CSD4
Průměr briket 65 mm
Výkon 40-60 kg/hod
Elektrický příkon 5,9 kW
Hmotnost lisu 660-710 kg
Objem násypky 0,6 nebo větší m3
Povolená vlhkost vstupního materiálu 8-15 hm%
Měrná hmotnost vylisované brikety 900-1100 kg/m3
Maximální provozní tlak 180 bar
Maximální provozní teplota oleje 60 °C
Pracovní prostředí stroje +5 až +35 °C
Napájecí napětí zařízení 400 V
Chladič oleje ano jako příslušenství
Filtrační nástavba ano jako příslušenství

Parametry stroje a ceny bez DPH 21% jsou orientační, záleží na typu a konfiguraci stroje. Nejedná se o internetový obchod.

Specializované stránky

Internetový prodej

Informace

 

 

© PILART s.r.o., 2013; Ericha Roučky 11, 678 01 Blansko, tel.: 516 410 514, pilart@pilart.cz

vytvořil Český Server s.r.o.