reference
servis
Pásové pily na kov

Úvod >> Produkty >> Kovoobráběcí stroje >> Pásové pily na kov >> pásová pila PEGAS 850×1000 HERKULES X-CNC

pásová pila PEGAS 850×1000 HERKULES X-CNC

 pásová pila PEGAS 850×1000 HERKULES X-CNC

Pila vychází ze známé koncepce pily 850x1000 HERKULES X. Vysoce produktivní automatická hydraulicky ovládaná dvousloupová pásová pila s vícenásobným podáváním materiálu. Pila  používá extrémně robustní konstrukce a zejména rameno skloněné o 25 stupňů. Tyto vlastnosti ve spojení s výkonným planetovým pohonem a pilovým pásem výšky 67 mm zaručují stroji maximální možnou výkonnost.   


Varianta X v základním provedení nabízí 64-ti bitový řídicí systém, zajišťující automatickou regulaci posuvu do řezu v závislosti na řezném odporu materiálu, elektronické nastavení horní polohy ramene, zobrazení řezné rychlosti a rychlosti posuvu do řezu. Řídicí systém připraven pro komunikaci s externím příslušenstvím.


Pila je určena pro dělení materiálu v kolmých řezech.  Nalézá uplatnění v sériové výrobě v průmyslových provozech a vzhledem ke své robustní konstrukci umožňuje dělení široké škály jakostí materiálů včetně plných polotovarů nerez a nástrojových ocelí. 

 

Konstrukce:

 • Pásová pila má robustní konstrukci, která předurčuje modely Herkules k využití karbidových pilových pásů. Pila je konstrukčně řešena tak, aby odpovídala extrémnímu namáhání ve výrobních podmínkách.
 • Tuhý rám pily s uložením sloupů těsně u upínacího svěráku a pilový pás v těsné blízkosti sloupů minimalizují vibrace a umožňují maximální řezný výkon stroje.  
 • Rameno je robustní svařenec a je navrženo tak, aby byla zajištěna potřebná tuhost a přesnost řezání. Rameno se pohybuje na dvou sloupech pomocí čtyřřadého lineárního vedení s vysokou únosností. Pohyb ramene pily pomocí dvou hydraulických válců. Robustní ocelové kladky skloněné o 25 stupňů oproti rovině řezu. Díky sklonu ramene je dosaženo snížení zkrutu pásu a dosaženo možnosti přiblížit pás do minimální vzdálenosti od lineárního vedení na sloupech. Toto uspořádání vede k eliminaci vibrací a umožňují maximální řezný výkon stroje.
 • Rameno používá inkrementální  čidlo pro vyhodnocení polohy ramene nad materiálem a koncový spínač pro nastavení dolní polohy.  Horní pracovní poloha ramene je nastavena řídícím systémem automaticky po zmačknutí tlačítka na ovladacím terminálu. Řídící systém se při startu každého řezu ptá na výšku tyče. Tím je minimalizována chyba lidského faktoru či chyba mikrospinačů.
 • Hlavní svěrák je na výstupní straně (koncepce umístění:  PODAVAČ - pilový pás - HLAVNÍ SVĚRÁK).
 • Oba svěráky (hlavní svěrák i svěrák podavače) jsou robustní ocelové svařence. Čelisti zajišťují bezpečné upnutí materiálu. Pohyb čelistí po dvou kolejnicích lineárního vedení, pomocí hydraulického válce.  Jedna čelist je dlouho zdvihová. Druhá čelist je krátko zdvihová (uvolňuje svou pozici při podávání tyče, tím nedochází k opotřebení čelisti a prokluzu materiálu).  Krátko zdvihová čelist  = bezkontaktní podávání křivého materiálu.
 • Velmi tuhý podavač s krokem podání 1000 mm se pohybuje po čtyřech kolejnicích lineárního vedení, pomocí  hydraulického válce. 2 rychlosti podavače (mikro posuv při dojezdu na pozici).  Inkrementální přímočarý snímač pro indikaci polohy podavače a funkce GTO (jdi na pozici).
 • Podavač je vybaven přídavnou hydraulickou brzdou Zimmer, umístěnou na kolejnici lineárního vedení podavače. Brzda fixuje podavač v přesné pozici.
 • Celou pilou prochází válečkový dopravník podpírající polotovar v celé délce pily. Válečková dráha podavače: ložiskové domky válců jsou montovány do podstavce = velká robustnost a přesnost.
 • Pila je standardně vybavena hydraulickým napínáním pilového pásu - což umožňuje kdykoli dodržet ideální podmínky řezu.
 • Vodítka pásu s tvrdokovovými destičkami.
 • Elektromotorem poháněný kartáč zajišťuje dokonalé čištění pilového pásu.
 • Pohon prostřednictvím planetové převodovky a třífázového elektromotoru s plynulou regulací obvodové rychlosti pilového pásu frekvenčním měničem. Pozor: Pohon s planetovou převodovkou odpovídá pohonu se šnekovou převodovkou a  motorem cca dvojnásobného výkonu.
 • Chladicí systém pro emulzi, vedenou do vodítek pásu.
 • Robustní podstavec se zásobníkem na třísky a šnekovým vynašečem třísek.
 • Mikrospínač napnutí pásu a otevření krytu
 • Ovládání 24 V
 • Pila je vybavena ovládacím terminálem MAHLER, který ovládá řez pily ve dvou základních režimech: BIMETAL a KARBID:
 • Regulace řezného posuvu je realizována hydraulickým ventilem s řízením pomocí servomotoru. Tím je dosažen velmi přesný řezný posuv. Obsluha pily zadá do programu požadovaný řezný posuv  (mm/minutu) a pila tento posuv přesně nastaví. Použitý způsob řízení není závislý na teplotě (viskozitě) hydraulického oleje.
 • Řídicí systém pily znázorňuje pracovní stavy jako rychlost pásu, rychlost posuvu ramene do řezu a stavy jednotlivých pracovních pohybů. Součástí systému jsou vstupy a výstupy pro připojení nadstandardního příslušenství.
 • Nový bezpečnostní modul Siemens a autodiagnostikou.
 • Pracovní pohyby ovládá hydraulická centrála.


Základní výbava stroje:

 • osvětlení pracovního prostoru
 • frekvenční měnič
 • pilový pás
 • sada nářadí
 • návod k obsluze


Ovládání: 

MANUAL (pila okamžitě řeže materiál v poloautomatickém režimu).

PROGRAM (obsluha nastavuje program řezání, pila poté tyto programy realizuje). Obsluha může uložit až 99 programů. Součástí jednoho programu je kompletní nastavení řezu: rychlost pásu, rychlost řezného posuvu, nastavení automatické regulace, nastavení výšky řezané tyče, nastavení délky tyče a počtu řezů. Délku a počet je možno nastavit v 99 řádcích, pila automaticky podá různě zadané délky.

Cykly podávání materiálu:
POLOAUTOMATICKÝ CYKLUS je pro tuto pilu doporučen. Obsluha používá podavač pily k manipulaci s řezaným polotovarem a k přesnému posunutí polotovaru do zóny řezu. Podavač pomáhá hlavnímu svěráku fixovat řezaný materiál. Pohyb podavače je realizován pomocí manuálních tlačítek, nebo pomocí funkce GTO. Po odstartování funkce GTO obsluha zadává pozici podavače, mačká tlačítko START a podavač se na zadanou pozici posune

AUTOMATICKÝ CYKLUS: podavač podává řezaný polotovar na základě zadaného programu. Start automatického cyklu je možný, pokud je polotovar možno upnout do čelistí pevného svěráku.

 

Pracovní cyklus:
Po odstartování stroje upnou svěráky, pila provede řez zvolenou rychlostí, v dolní poloze ramene se uvolní zóna řezu – otevře se krátko zdvihová a následně dlouho zdvihová čelist pevného svěráku,  podavač odsune materiál od pevného svěráku, rameno se zvedne do zvolené horní polohy. Následuje posun materiálu pomocí podavače – periodický (podavač se pohybuje mezi nulovou pozicí a pozicí zadané délky podání) nebo postupný režim (podavač se posune na hodnotu 1000 mm, upne tyč a postupně ji podává do řezu. Hlavní svěrák upne materiál, svěrák podavače zůstává upnutý a celý cyklus se opakuje. Obsluha pouze zakládá polotovar a odebírá nařezaný materiál. Během řezání je možné upravovat rychlost pásu a řeznou rychlost ramene.

Běžná cena

Cena na dotaz | Poptat
Porování s produktem

Technické parametry

Parametry pásová pila PEGAS 850×1000 HERKULES X-CNC

Řezné parametry

Max. prořez při 90° (trubka) 850 mm
Max. prořez při 90° (kulatina) 850 mm
Max. prořez při 90° (hranol) 1000×8500 mm
Max. prořez při 45° (trubka) -
Max. prořez při 45° (kulatina) -
Max. prořez při 45° (hranol) -
Max. prořez při 60° (trubka) -
Max. prořez při 60° (kulatina) -
Max. prořez při 60° (hranol) -
Max. prořez při 45° vlevo (trubka) -
Max. prořez při 45° vlevo (kulatina) -
Max. prořez při 45° vlevo (hranol) -
Max. prořez při 60° vlevo (trubka) -
Max. prořez při 60° vlevo (kulatina) -
Max. prořez při 60° vlevo (hranol) -
Max. prořez při 90° (svazek) 100x480 mm

Ostatní parametry

Napětí / kmitočet 3×400/50 V/Hz
Výkon motoru 11,0 kW
Obvodová rychlost pilového pásu 15-80 m/min
Rozměr pásu 9080×67×1,6 mm
Hmotnost stroje 16500 kg
Přepravní rozměry stroje (d x š x v) 68500×4400×2500 mm
Maximální výška stroje 3150 mm
Výška roviny řezu (od podlahy) 615 mm

Parametry stroje a ceny bez DPH 21% jsou orientační, záleží na typu a konfiguraci stroje. Nejedná se o internetový obchod.

Specializované stránky

Internetový prodej

Informace

 

 

© PILART s.r.o., 2013; Ericha Roučky 11, 678 01 Blansko, tel.: 516 410 514, pilart@pilart.cz

vytvořil Český Server s.r.o.