reference
servis
Briketovací lisy

Úvod >> Produkty >> Dřevoobráběcí stroje >> Briketovací lisy >> BRIKLIS BRIKSTAREK

BRIKLIS BRIKSTAREK

Briketovací lisy BRIKLIS BRIKSTAREK

Briketovací lis BrikStarEk

Briketovací lis BrikStarEk je určen především pro malé dílny. Jde o nový, malý, levný lis s nízkou spotřebou energie. Naším cílem bylo zkonstruovat lis s využitím nových technických řešení, která nesníží kvalitu a vlastnosti lisu, ale podstatně sníží jeho cenu se zachováním nízké spotřeby elektrické energie.

BrikStarEk nahrazuje lisy LIGHT, EKO a HLS 15, které byly konstrukčně podobné typu BrikStar.

Hlavní výhody lisu BrikStarEk

 • dostupná cena
 • nízká spotřeba elektrické energie
 • kvalitní zpracování z typizovaných součástí
 • jednoduchá montáž
 • malé rozměry
 • snadná obsluha

Nová technická řešení

Jednoduché ovládání, nízká spotřeba

Lis je ovládán pouze jedním vypínačem. Programovatelný řídící systém vyvinutý pouze pro tento typ lisu zajišťuje všechny potřebné automatické funkce a umožňuje bezobslužný provoz. Při vyprázdnění materiálu z násypky zabezpečuje odstavení lisu z provozu. BrikStarEk je poháněn hydraulickým agregátem s elektromotorem o příkonu 2,2 kW.

Unikátní konstrukce dna lisu

Stupňovitá konstrukce dna násypky lisu zajišťuje optimální přísun materiálu do šachty podavače lisovací komory ze dvou stran a její dokonalé vyprázdnění. Čtvercová násypka o objemu 0,6 m3 má jednu vyhrnovací frézu s pěti rameny mechanicky poháněnou. Padající materiál má dost prostoru a času sklouznout do žlabu za pomoci vyhrnovací frézy s definovaným posunem.

Lisování proti pevné přepážce

Lisovací komora má válcový tvar a je z jedné strany uzavírána pevnou přepážkou. Každá briketa je stlačena maximální možnou silou lisu. Výkon lisu je závislý na sypné hmotnosti materiálu. Brikety vypadávají z lisovací komory do připraveného obalu.

Pracovní prostředí

BrikStarEk není možné připojit k systému odsávání a instalovat ve venkovním prostředí. V případě připojení násypky na tlakový systém by mohlo docházet k nepříjemnému vyfukování materiálu lisovací komorou, která je v jednom kroku pracovního cyklu otevřená. Při otevřené násypce je toto nebezpečí minimální.

Materiály pro lisování bez použití pojiv

Materiál pro lisování by měl splňovat podmínky: vlhkost 8 až 15 %, rozměry menší než 15 mm a sypná hmotnost větší než 70 kg/m3

 • piliny
 • hobliny
 • drcený papír

Vlastnosti briket

Brikety mají tvar válce o průměru 62 mm, délku 20 až 30 mm, výhřevnost 15 - 18 MJ/kg. Mohou být spalovány ve všech typech kamen, kotlů a spalovnách pro spalování tuhých paliv. Ve zplynovacích kotlích se lépe využije jejich velká výhřevnost.

Zbriketováním odpadu se jeho objem sníží až 8x, odpad se levněji dopravuje a skladuje. Velkým přínosem briketovacích zařízení je zhodnocení odpadu a snížení prašnosti v provozovně.

Standardní vybavení

 • násypka lisu s objemem 0,6 m3

Volitelná příslušenství

 • ·Hydraulický olej do teplot nižších než +5°C 

Viskozita běžného hydraulického oleje umožňuje bezpečný provoz hydraulických strojů od +5°C výše. Při nižší teplotě olej natolik zhoustne, že může dojít k poškození čerpadla nebo hydraulických těsnění na pístech hydraulických válců. V případě, že je požadováno umístění v prostorách s nižší teplotou, doporučujeme vybavit lis speciálním olejem s viskozitou nezávislou na teplotě. Tento olej pak umožní bezpečný provoz v nižších teplotách od +5°C do -20°C.

 • · Sada klíčů potřebných ke kontrole dotažení šroubů

Běžná cena

Cena na dotaz | Poptat
Porování s produktem

Technické parametry

Parametry BRIKLIS BRIKSTAREK
Průměr briket 62 mm
Výkon 10-30 kg/hod
Elektrický příkon 2,4 kW
Hmotnost lisu 360 kg
Objem násypky 0,6 m3
Povolená vlhkost vstupního materiálu 8-15 hm%
Měrná hmotnost vylisované brikety -
Maximální provozní tlak 175 bar
Maximální provozní teplota oleje 60 °C
Pracovní prostředí stroje +5 až +35 °C
Napájecí napětí zařízení 400 V
Chladič oleje -
Filtrační nástavba ano jako příslušenství

Parametry stroje a ceny bez DPH 21% jsou orientační, záleží na typu a konfiguraci stroje. Nejedná se o internetový obchod.

Specializované stránky

Internetový prodej

Informace

 

 

© PILART s.r.o., 2013; Ericha Roučky 11, 678 01 Blansko, tel.: 516 410 514, pilart@pilart.cz

vytvořil Český Server s.r.o.