reference
servis
Briketovací lisy

Úvod >> Produkty >> Dřevoobráběcí stroje >> Briketovací lisy >> BRIKLIS BRIKSTAR MAGNUM 300

BRIKLIS BRIKSTAR MAGNUM 300

Briketovací lisy BRIKLIS BRIKSTAR MAGNUM 300

Briketovací lisy BrikStar MAGNUM 300

Briketovací lis BrikStar MAGNUM je vyroben na základě 20letých zkušeností tuzemské společnosti působící jak na českém, tak i zahraničním trh a přání zákazníků vyrábět hranaté brikety na českém lisu. Je určen pro střední a větší provozy s jednosměnným či vícesměnným provozem.

Vyznačuje se kompaktním provedením, moderním řízením, spolehlivým hydraulickým lisovacím zařízením, které umožní maximální zhutnění materiálu. Pro nepřetržitý provoz je doplněn chladičem oleje ve standardní výbavě. Automatická regulace kvality briket a dávkovací šnek minimalizuje kolísání výkonu pro lisování materiálů od velmi jemných až po hrubé materiály. Čidlo minimální hladiny řídí automatické spouštění a vypínání stroje a zabraňuje tak zbytečnému provozu lisu.

Konstrukce lisu je navržena tak, aby kvádrové brikety velkých rozměrů dosáhly měrné hmotnosti více než 1000 kg/m3 a splňovaly normy DIN 51731. Lisovací válec vytváří v raznici tlak na materiál až 1200 bar. Raznice dlouhá 700 mm je chlazená, a tím jsou dlouhodobě zachovány optimální lisovací podmínky a kvalita briket, které jsou lisovány bez přídavku pojiva. Některé materiály vyžadují vybavit lis tlumičem vibrací s délkou 1,5 m, který prodlouží působení lisovací síly. Násypka lisu s nosností 1 200 kg má masivní konstrukci z uzavřených profilů. Nohy násypky jsou připraveny pro umístění filtrační jednotky s velkým výkonem.

Hlavní výhody využití lisu BrikStar MAGNUM

 • Zpevněná masivní konstrukce násypky, nohy z ocelového rámu
 • Brikety ve tvaru kvádru, raznice chlazená vodou
 • Minimální náklady na montáž, snížení prašnosti provozu
 • Přímé napojení k centrálnímu odsávání
 • Řízené dávkování počítačem
 • Automatická regulace délky a kvality briket
 • Přizpůsobení změnám vlastností materiálu
 • Vyhrnovací fréza se samostatným pohonem
 • Nízké opotřebení, kvalitní zpracování
 • Možnost bezobslužného provozu
 • Komplexní dodávka, rychlý servis
 • Možnost zařazení do linky BRISUR včetně sušení pilin

Třísky z obrábění hliníku se lisují do kovových briket definovaného tvaru. Při tavbě briket se získává více roztaveného kovu než při tavení volně sypaných třísek. Při lisování se navíc zachycuje chladící olej, který dříve odcházel v nezpracovaných třískách. Zbriketováním odpadu se jeho objem sníží až 8x, odpad se levněji dopravuje a skladuje.

Materiály pro lisování bez použití pojiv

Materiál pro lisování by měl splňovat podmínky: vlhkost 8 až 10 %, rozměry menší než 15 mm a sypná hmotnost větší než 70 kg/m3

 • piliny, hobliny a prach z většiny druhů dřeva i některých tropických dřevin
 • řepková a obilná sláma, drcené energetické rostliny, pazdeří ze lnu a konopí
 • odpad z čističek osiv, makovina
 • drcený papír, papírový prach
 • textilní prach a krátká vlákna
 • velkoobjemové nebo prachové průmyslové odpady z odsávání
 • polyuretan, některé druhy kompozitních plastů

Jiné materiály je možné bezplatně ověřit výkonovou zkouškou, kterou pracovníci BRIKLIS provádí ve své zkušebně na vlastní náklady.

Vlastnosti briket

Brikety ve tvaru kvádru o rozměrech 135 x 65 x 80 – 100 mm s výhřevností 15 až 18 MJ/kg mohou být spalovány ve všech typech kamen, kotlů a spaloven pro spalování tuhých paliv. Kvádrový tvar briket je optimální pro balení. Brikety se balí do PE sáčků nebo papírových tašek po 10 kg. Malá balení se snadno skládají na paletu a dobře fixují strečovou folií.

Zbriketováním odpadu se jeho objem sníží až 8x, odpad se levněji dopravuje a skladuje. Velkým přínosem briketovacích zařízení je zhodnocení odpadu a snížení prašnosti v provozovně.

Standardní vybavení

 • vedení briket k místu balení
 • čidlo minimální hladiny
 • revizní dveře
 • chladič oleje
 • chlazená raznice

Tichý chod lisů

V dnešní době je pro některé zákazníky důležité příjemné hygienicky nezávadné pracovní prostředí. Je dobře známo, že dlouhodobá expozice nadměrnému hluku zvyšuje únavu zaměstnanců a tak může být i nepřímou příčinou nekvalitní výroby i pracovních úrazů.

V dílnách, které mají více dřevoobráběcích strojů, bývají přípustné limity hluku 85 dB překročeny. Proto nyní jako nové volitelné příslušenství nabízíme lisy s tichým chodem. Rozdíl v hlučnosti lisu je výrazný. U typu BrikStar se hlučnost pohybuje okolo 80 dB. Lis s tichým chodem má hlučnost pouze 72 dB.

Vedení briket pro BrikStar MAGNUM - standard

Pro dopravu briket z lisu k místu balení je standardně dodáváno vedení briket, vyrobené z ocelového profilu v délce cca 2 m.

V případě potřeby je možné toto vedení prodloužit.

Čidlo minimální hladiny materiálu v násypce pro BrikStarEk, BrikStar CS

Čidlem minimální hladiny je standardně vybavena násypka lisů BrikStar. a BrikStar MAGNUM. U lisů BrikStarEk, BrikStar CS se může zakoupit dodatečně.

Při vyprázdnění materiálu z násypky zabezpečuje odstavení lisu z provozu a jeho další spuštění při následném plnění násypky po naplnění násypky materiálem. Čidlo minimální hladiny se nejvíce využívá v případech, kdy je lis napojen na systém centrálního odsávání.

Čidlo maximální hladiny materiálu

Čidlo maximální hladiny má význam pro odstavení přívodu materiálu od násypky lisu, aby nedošlo k jejímu přeplnění nebo pro signalizaci tohoto stavu. Čidlo maximální hladiny není nijak spojeno s funkcí briketovacího lisu a nemá pro něj žádný význam.

Hydraulický olej do teplot nižších než +5°C

Viskozita běžného hydraulického oleje umožňuje bezpečný provoz hydraulických strojů od +5°C výše. Při nižší teplotě olej natolik zhoustne, že může dojít k poškození čerpadla nebo hydraulických těsnění na pístech hydraulických válců. V případě, že je požadováno umístění v prostorách s nižší teplotou, doporučujeme vybavit lis speciálním olejem s viskozitou nezávislou na teplotě. Tento olej pak umožní bezpečný provoz v nižších teplotách od +5°C do -20°C.

Kryty pro venkovní instalaci

Pokud je nutné umístit lis mimo provozovnu pod venkovní filtr centrálního odsávání je nezbytné lis chránit proti vlivu venkovního prostředí zejména vlhkosti. Pokud se dostane voda do některých míst briketovacího lisu, může je významně poškodit – roztrhnout raznici. Zatékání vody zabrání venkovní kryty, které zakrývají lisovací rám včetně elektrického rozvaděče. Nezbytným doplňkem venkovních krytů je vybavení lisu i olejem do nižších teplot.

Tlumič vibrací pro lisování obtížně lisovatelných materiálů

Brikety z některých materiálů s velmi nízkým obsahem pryskyřic při protlačování raznicí jsou poškozeny vibracemi a prudkým uvolněním tlaku po vysunutí brikety z raznice.

Tlumič vibrací je přídavné zařízení, které udrží briketu delší dobu pod tlakem, vibrace briketu nepoškodí a její kvalita je vyšší. Toto vybavení je doporučené pro lisování briket ze slámy na typech BrikStar a BrikStar MAGNUM. Každý typ má odlišný tlumič vibrací.

Dlouhé brikety

Dlouhé krbové brikety o délce 20 až 40 cm  bez vnitřního otvoru umožňují efektivnější balení a prodej maloodběratelům. Takto dlouhé brikety je na hydraulickém briketovacím lisu možné vyrábět z některých materiálů pomocí kolíkování profilovaným razníkem. Pro odebírání dlouhých briket a následné balení je nutná ruční obsluha. Kolíčkované brikety z hydraulických lisů jsou křehké, při pádu se rychleji rozpadají než brikety z mechanických lisů.

Sklopná ramena u násypek s objemem 3 m3

Násypky s objemem 3 m3 jsou standardně vybaveny rotorem se sklopnými rameny. Tato ramena se mohou při velkém odporu materiálu sklopit a schovat pod centrální kužel rotoru. Tím se zkrátí rameno páky a zabrání se přetížení pohonu rotoru. Po odlehčení, když se vyhrne materiál z bezprostřední blízkosti ramen, napnou pružiny ramena opět do původní polohy.

Chlazení raznice

Při posunování stlačených briket je raznice ohřívána třením. Některé materiály ze zvyšující teplotou raznice snižují třecí odpor a lisovací síla tímto klesá. Chlazením raznice vodou v uzavřeném chladicím okruhu se udržuje teplota raznice na stejné teplotě a tím se zajišťují optimální podmínky pro lisování. Toto zařízení se nabízí například pro lisy na lisování obilných plev.

Běžná cena

Cena na dotaz | Poptat
Porování s produktem

Technické parametry

Parametry BRIKLIS BRIKSTAR MAGNUM 300
Průměr briket 135 x 65 x 80 – 100 mm
Výkon 250-500 kg/hod
Elektrický příkon 26,5 kW
Hmotnost lisu 3060 kg
Objem násypky 2,0 m3
Povolená vlhkost vstupního materiálu 8-15 hm%
Měrná hmotnost vylisované brikety 900-1100 kg/m3
Maximální provozní tlak 240 bar
Maximální provozní teplota oleje 60 °C
Pracovní prostředí stroje +5 až +35 °C
Napájecí napětí zařízení 400 V
Chladič oleje ano
Filtrační nástavba ano jako příslušenství

Parametry stroje a ceny bez DPH 21% jsou orientační, záleží na typu a konfiguraci stroje. Nejedná se o internetový obchod.

Specializované stránky

Internetový prodej

Informace

 

 

© PILART s.r.o., 2013; Ericha Roučky 11, 678 01 Blansko, tel.: 516 410 514, pilart@pilart.cz

vytvořil Český Server s.r.o.