reference
servis
Lakovny

Úvod >> Produkty >> Dřevoobráběcí stroje >> Lakovny >> ACWORD FARBMEISTER

ACWORD FARBMEISTER

 ACWORD FARBMEISTER

Princip separace na sucho
Dvojnásobný systém filtrace
Vysoce výkonný ventilátor 

Lakovací odsávací stěny – výkonné a hospodárné

Systém lakovacích odsávacích stěn Schuko, Typ FARBMEISTER, pracující na principu separace na sucho, tvoří základ pro hospodárné a dobře fungující odvětrání ve všech odvětvích, ve kterých jsou používány materiály obsahující organická rozpouštědla. Díky vysoce výkonným ventilátorům, vyrobeným dle nejnovějších technologií z oblasti vzduchotechniky, jsou veškeré výpary a přebytečná barevná mlha nasávány, odváděny a filtrovány díky dvojnásobnému systému filtrace.

Provedení

Celá lakovací odsávací stěna je vyrobena jako samonosná konstrukce z pozinkovaných ocelových plechů. Ventilátor je standardně umístěn na pravé straně odsávací lakovací stěny. Na přání zákazníka je možno namontovat ventilátor na levé straně bez cenového navýšení (prosím uvádějte tento požadavek ve Vaší objednávce). Přesnou pozici odsávacího potrubí můžete vyčíst z technických parametrů. 

Lakovací odsávací stěna FARBMEISTER je dodávaná v provedení s kovovými lamelami nebo kartónovým filtrem. Velikost lakovacích stěn může být přizpůsobena konkrétním požadavkům zákazníka (lakování na stojanech,  nebo k tomu určených závěsných pojízdných systémech). Odsávací plochu je možno zvětšit díky systému přídavných rámů. Podrobnosti naleznete v tabulce: Technické parametry.

Příslušenství

V případě odsávání většího množství materiálu je výhodné nainstalovat doplňkový, vstupní filtr. Vstupní filtrační tkanina je namotána na speciálním odvíjecím zařízení, které je umístěno na lakovací stěně a může být dle potřeby roztažena před samotnou lakovací nárazovou plochu. To zvyšuje životnost standardních filtrů. Při znečištění vstupní filtrační tkaniny se tato jednoduše odstraní jejím odřezáním a odvine se nová, čistá filtrační tkanina. 

Farbmeister ve speciálním provedení. Vlevo namontovaný ventilátor, první rozšíření nasávací plochy, závěsný ventil pro lakovací pistoli pro motor s dvěma variantami otáček a vrchní odvíjecí přípravek pro doplňkovou vstupní filtrační tkaninu.

Lakovací odsávací stěny jsou dodávány  s nárazovými plochami z kartónů nebo kovovými lamelami pro suché odlučování. Dodatečně mohou být vybaveny dodatečným plstěným filtrem s odvíjecím zařízením, který je umístěn před kartonovým popř. lamelovým filtrem.

Úspora energie

Velkou část lakovacích časů zaberou přípravné práce. Aby se předešlo zbytečnému vysávání teplého vzduchu z lakovny, je možno odsávací lakovací stěny FARBMEISTER vybavit pneumatickou úspornou uzavírací klapkou, šetřící energii. Při zavěšení stříkací nebo lakovací pistole se klapka automaticky uzavře a tím se z prostoru lakovny odsává jen část obvyklého množství ohřátého vzduchu. Při vlastním procesu lakování je však vždy k dispozici plná odsávací kapacita lakovací stěny. 

Rošty a vany pro zachycení zbytku barev 

Aby se zabránilo usazování zbylého přebytečného množství laku v místě lakování dílů, může být FARBMEISTER vybaven speciálními rošty. Částečky barev, padající směrem dolů se zde shromažďují a zatvrdnou. Takto nashromážděný odpad může být pravidelně vyjímán a likvidován. Záchytné vany je možno také umístit přímo do podlahy. Výška záchytné vany: 100 mm.

Odlučování kartónovým filtrem

V první fázi filtrace částečky laku unášené proudem vzduchu narážejí do kartonového filtru. Částečky laku směřují přímo do tzv. „ kapes“ kartónového filtru, kde zůstávají a zatvrdnou. Takto vyčištěný vzduch je přesměrován o 180º a je veden do druhého stupně filtrace. V této fázi jsou odfiltrovány zbylé částečky barev a laků. Až poté je vzduch odveden přes ventilátor do volného prostoru.

Odlučování kovovými lamelami 

V první fázi čištění narážejí proudem vzduchu přiváděné částečky na labyrint lamel z pozinkovaného plechu. Jejich speciální tvar způsobuje několikanásobnou změnu směru proudu vzduchu při současném snižování rychlosti proudění částeček. Princip filtrace je založen na odloučení většiny částeček již v její první fázi. Na své cestě do ventilátoru proudí již částečně odfiltrovaný vzduch přes jemný tkaninový filtr a je tak podruhé čištěn. Až poté je vzduch odveden za pomocí ventilátoru do volného prostoru. 

Odsávací lakovací stěna nebo podlahové odsávání – možnost volby

UNIVERSA: tento název vyjadřuje skutečně universální možnosti použití této odsávací lakovací stěny.

Z odsávací lakovací stěny FARBMEISTER se může kdykoli vytvořit zařízení se 100 % podlahovým odsáváním - verze UNIVERSA.

Odsávací lakovací stěna FARBMEISTER může být díky podlahovému odsávání přestavěna na stěnu UNIVERSA a je poté dále používána jako pravá odsávací lakovací stěna, nebo může být používána společně s podlahovou jednotkou jako podlahové odsávání, při kterém jsou barvy a ředidla velkoplošně odsávány směrem dolů. Při různých typech lakování (nejčastěji u větších dílů) je často výhodnější lakovat před odsávací lakovací stěnou s možností přístupu k lakovanému dílu ze všech stran. Spojení lakovací stěny a podlahového odsávání – to je UNIVERSA. Kvalitu této kombinace jistě každý ocení.  

Základem UNIVERSY je zapuštěná podlahová jednotka. Při hloubce základové desky jen 500 mm je zajištěno účinné čištění odsávaného proudu vzduchu a dosažení optimálních výsledků na celé ploše.

Odsávaný vzduch může být volitelně vyveden přes odsávací stěnu i/nebo přes podlahový systém odsávání. Tento individuální a jednoduchý způsob regulace a rozdělení proudění vzduchu během procesu lakování uspokojí veškerá vaše přání.

Úspora energie

Elektrický rozvaděč může být vybaven doplňkovým zařízením (Automatická regulace vypnutí a chodu po vypnutí.)

Díky tomuto doplňkovému zařízení může být ovlivňován čas chodu ventilátoru při prvním stupni otáček.

Díky potenciometru je možné nastavit dobu chodu ventilátoru po vypnutí v rozmezí od 2 minut do 8 hodin. S tímto řídicím systémem je možné dle pracovních podmínek v lakovně nastavit ventilátor lakovací stěny tak, aby i nadále po zvolenou dobu odváděl vzduch i po ukončení lakování. Po ukončení nastaveného času se automaticky vypne.

Více informací o přívodech vzduchu pro odsávací lakovací stěny FARBMEISTER a UNIVERSA získáte u našich prodejců.

Vyberte si sami dle vlastních potřeb a požadavků ideální lakovací stěnu z řady FARBMEISTER nebo UNIVERSA od firmy Schuko.

Technické změny textu vyhrazeny.

Běžná cena

Cena na dotaz | Poptat
Porování s produktem

Technické parametry

Parametry ACWORD FARBMEISTER
Otáčky motoru -
Příkon -
Napětí -
Odsávací kapacita -
Maximální odsávací kapacita -
Nárazová plocha -
Odsávací plocha -
Průměr výfukového potrubí -
Celkové rozměry -
Hmotnost -

Parametry stroje a ceny bez DPH 21% jsou orientační, záleží na typu a konfiguraci stroje. Nejedná se o internetový obchod.

Specializované stránky

Internetový prodej

Informace

 

 

© PILART s.r.o., 2013; Ericha Roučky 11, 678 01 Blansko, tel.: 516 410 514, pilart@pilart.cz

vytvořil Český Server s.r.o.